OBS De Speurneus
Durf te leren en leer te zijn

Direct naar

Welkom…

Voel je welkom en word gezien.
Voel je uitgedaagd om te leren.
Voel je zelfverzekerd over wat je kent en kunt.
Voel je veilig om fouten te maken en iets moeilijk te vinden.
Voel je goed om samen te werken.
Voel je vrij en presenteer.
Voel je trots op wie je bent en wat je leert.
Voel je zeker om elke dag opnieuw weer nieuwe dingen aan te gaan en stappen te zetten.
Voel het vertrouwen en ontwikkel de durf om te leren.
Durf te leren en leer te zijn…OBS De Speurneus!

Uniek aan De Speurneus

Missie

Missie en visie
“Durf te leren, leer te zijn!”
OBS De Speurneus, de school waar je durft te leren en leert te zijn.
Dit zijn wij en hier staan we voor
De visie van OBS De Speurneus vertaalt zich in een aantal kernwaarden die in alle keuzes voor
pedagogisch en didactisch handelen terugkomen.
Het creëren van een sfeer waarin kinderen gezien worden en zich vertrouwd en veilig voelen. Samen eigenaar kunnen, mogen, durven en leren zijn van hun eigenontwikkeling, door te investeren in tools van leren leren.
Dit maakt OBS De Speurneus een school in beweging, waarin elk kind uitgedaagd wordt om te leren.
Iedereen komt voor uitdagingen te staan die nieuw zijn en die soms moeilijk zijn om aan te gaan.
Als je vertrouwen hebt in de persoon die je bent, je kennis hebt van wie je bent en als je de durf hebt om stappen te zetten en uitdagingen aan te gaan, dan heb je geleerd te leren.
OBS De Speurneus is erop gericht om kinderen in de breedste zin van het woord te leren leren. We creëren een omgeving waarin wij kinderen leren ontwikkelen, leren hoe te leren, leren wat ze nodig hebben om te leren, hoe hun talenten te benutten en te focussen op groeien in wie ze zijn.

OBS De Speurneus durf te leren!

Ik zit lekker in mijn vel

Ik word gezien
Ik durf fouten te maken
Ik durf anders te zijn
Ik durf eigen ideeën in te brengen
Ik durf vragen te stellen
Ik durf hulp te vragen

Ik weet wat ik nodig heb om te leren

Ik plan zelfstandig taken
Ik leer welke stappen ik moet zetten om de taak goed te maken
Ik gebruik effectieve leerstrategieën
Ik bedenk en vertel hoe ik een taak aanpak
Ik stel mezelf doelen
Ik concentreer me op een onderdeel
Ik werk op de toppen van mijn kunnen
Ik durf nieuwe dingen

Ik kan samenwerken met anderen

Ik werk samen aan een opdracht en overleg
Ik heb respect voor de keuze van een ander
Ik durf eigen keuzes te maken
Ik kan werken aan een mij toegewezen taak
Ik durf ervaringen te delen
Ik help anderen

Ik leer mezelf en mijn werk presenteren

Ik durf mijn eigen werk te presenteren
Ik vertel wat ik zelf en wat een ander goed kan
Ik treed in een toneelstukje of bij voorlezen zeker op voor een groep

Ik leer mezelf steeds beter kennen

Ik weet wat ik makkelijk en moeilijk vind
Ik kijk naar en praat over overeenkomsten en verschillen tussen eigen en andermans werk/aanpak
Ik onderbouw mijn mening over de kwaliteit van een taak (goed, omdat)

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details