OBS De Speurneus
Durf te leren en leer te zijn

Direct naar

Welkom…

Voel je welkom en word gezien.
Voel je uitgedaagd om te leren.
Voel je zelfverzekerd over wat je kent en kunt.
Voel je veilig om fouten te maken en iets moeilijk te vinden.
Voel je goed om samen te werken.
Voel je vrij en presenteer.
Voel je trots op wie je bent en wat je leert.
Voel je zeker om elke dag opnieuw weer nieuwe dingen aan te gaan en stappen te zetten.
Voel het vertrouwen en ontwikkel de durf om te leren.
Durf te leren en leer te zijn…OBS De Speurneus!

Uniek aan De Speurneus

Missie

Alleen in een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en een goede sfeer heerst, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Een goed schoolklimaat is dus heel belangrijk. We zijn voortdurend alert op deze zaken. Bovendien werken we samen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen creatief leren omgaan met hun eigen mogelijkheden. Zo vinden we met elkaar het talent van ieder kind. Dit aspect hebben we vertaald in de missie van onze school: “Samen speuren naar talent!”

OBS De Speurneus durf te leren!

Ik zit lekker in mijn vel

Ik word gezien
Ik durf fouten te maken
Ik durf anders te zijn
Ik durf eigen ideeën in te brengen
Ik durf vragen te stellen
Ik durf hulp te vragen

Ik weet wat ik nodig heb om te leren

Ik plan zelfstandig taken
Ik leer welke stappen ik moet zetten om de taak goed te maken
Ik gebruik effectieve leerstrategieën
Ik bedenk en vertel hoe ik een taak aanpak
Ik stel mezelf doelen
Ik concentreer me op een onderdeel
Ik werk op de toppen van mijn kunnen
Ik durf nieuwe dingen

Ik kan samenwerken met anderen

Ik werk samen aan een opdracht en overleg
Ik heb respect voor de keuze van een ander
Ik durf eigen keuzes te maken
Ik kan werken aan een mij toegewezen taak
Ik durf ervaringen te delen
Ik help anderen

Ik leer mezelf en mijn werk presenteren

Ik durf mijn eigen werk te presenteren
Ik vertel wat ik zelf en wat een ander goed kan
Ik treed in een toneelstukje of bij voorlezen zeker op voor een groep

Ik leer mezelf steeds beter kennen

Ik weet wat ik makkelijk en moeilijk vind
Ik kijk naar en praat over overeenkomsten en verschillen tussen eigen en andermans werk/aanpak
Ik onderbouw mijn mening over de kwaliteit van een taak (goed, omdat)

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details