Ouderraad (OR)

kind op laptop

Ouderraad (OR)

OBS De Speurneus heeft ook een ouderraad. Deze komt vier keer per jaar samen om te vergaderen. Doelen van de ouderraad zijn onder andere de belangen van kinderen en ouders behartigen, het mede-organiseren van activiteiten op school en de ouderbijdrage beheren. 

Aanvulling van de ouderraad is altijd welkom. Zo kunnen ouders/verzorgers zich opgeven voor ondersteuning van één of twee werkgroepen en zo een bijdrage leveren aan de uitvoering van een activiteit of helpen bij de organisatie daarvan. 

Meer informatie over de ouderraad vind je in de schoolgids.

De notulen van de OR vergaderingen treft u hier:

Toekomstige OR vergaderingen:

22-03-2023 om 20:00 uur

21-06-2023 om 20:00 uur

Speur naar handige documenten

Ontdek OBS De Speurneus

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details