kinderen spelen

Informatieavond

Informatieavonden

Beste ouders, verzorgers,

Op dinsdag 20 en donderdag 22 september vinden onze jaarlijkse klassenouderavonden plaats. Helaas waren deze informatieavonden vorig schooljaar digitaal en heeft u van de groepsleerkracht(en) een mooie powerpointpresentatie gekregen. Gelukkig kunnen we dit schooljaar de avonden weer op de oude manier vormgeven en nodig ik u dan ook van harte uit om op deze avond in school kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren).

De leerkrachten zullen, naast een kennismaking, u informeren over het reilen en zeilen in hun groep. Denk daarbij aan de verschillende vakken, maar ook aan zaken als leer- en talentmappen, kind-oudergesprekken, gymles, huiswerk in de bovenbouw en regels en afspraken.

Om de kans te vergroten dat ouders met meerdere kinderen op school tenminste bij twee verschillende groepen de informatieavond kunnen volgen, hebben we het aantal groepen verdeeld over beide avonden. Dit neemt echter niet weg dat het ook kan voorkomen dat ouders een keuze moeten maken tussen de informatieavond uit twee groepen, omdat deze op eenzelfde dag en tijdstip beginnen. Helaas kunnen we dat niet voorkomen. Ouders kunnen zich natuurlijk ook splitsen in zo’n situatie en wij zullen in ieder geval zorgen dat informatie ook digitaal ter beschikking komt.

Het schema van de informatieavonden ziet er als volgt uit:

Dinsdag 20 september:

19.00u. groepen 4, 5 en 6

20.00u. groepen 7 en 8

Donderdag 22 september:

19.00u. groepen 1-2 en 3

De informatieavond zal ongeveer 45 minuten duren en vindt plaats in het eigen lokaal van de leerkracht. Een kleine uitloop is natuurlijk mogelijk.

Ik begroet u graag!

Met vriendelijke groet,

Carlos Veraart

Speur naar handige documenten

Speur naar handige documenten

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details