kinderen in de klas

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad draagt bij aan een school die voor alle kinderen is en waar kinderen tot groei komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en wordt betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen. Door de open communicatie en korte lijnen wordt er op positieve wijze gewerkt aan de realisatie van de doelen die de school en de MR hebben gesteld.

In het schooljaar 2023 – 2024 is de MR als volgt samengesteld:

Leden oudergeleiding:

  • Karin Lussenburg (secretaris)
  • Nathalie Cremers
  • Bart Huijnen

Leden personeelsgeleiding:

  • Leonne Logister (voorzitter)
  • Marijn Lony
  • Maud Bogaardt

De notulen van de MR treft u hier:

Speur naar handige documenten

Ontdek OBS De Speurneus

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details