kinderen in de klas

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad draagt bij aan een school die voor alle kinderen is en waar kinderen tot groei komen in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve leeromgeving. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en wordt betrokken bij alle processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen. Door de open communicatie en korte lijnen wordt er op positieve wijze gewerkt aan de realisatie van de doelen die de school en de MR hebben gesteld.

In het schooljaar 2022-2023 is de MR als volgt samengesteld:

Leden oudergeleiding:

  • Karin Lussenburg (secretaris)
  • Nathalie Cremers
  • Anton Verkuil

Leden personeelsgeleiding:

  • Leonne Logister (voorzitter)
  • Marijn Lony
  • Maud Bogaardt

De notulen van de MR treft u hier:

Speur naar handige documenten

Ontdek OBS De Speurneus