Onderbouw

OBS De Speurneus heeft een onder-, midden-, en bovenbouw, waar kinderen tijdens hun gehele basisschoolperiode leren te leren en talenten ontwikkelen.

Onderbouw

Spel weerspiegelt de ontwikkelingsbevorderingen én bevordert de (totale) ontwikkeling van het kind. Bovendien legt spel de verbinding tussen de echte en innerlijke wereld van het kind. Op die manier leren kinderen zich steeds meer te verplaatsen in andere personen of situaties. We zijn van plan om een onderbouwhal te realiseren, waar kinderen uit alle kleutergroepen samen gebruik kunnen maken van uitdagende spel- en leermiddelen.

Op dit moment werken we in de kleutergroepen van OBS De Speurneus met twee combinatiegroepen. Zo zitten de kinderen afwisselend in homogene en heterogene groepen. Hier is voldoende aandacht voor de ontwikkelingsfase van de kleuters, maar ook begeleiding voor de instromers. Zo leren de jonge kinderen spelenderwijs van de oudere kinderen.

Speur naar handige documenten

Ontdek OBS De Speurneus

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details