Speelplaatsplan

Het afgelopen schooljaar is het ontwerp van het Speelplaatsplan door een architect “vertaald” in een schetsontwerp. Het kostenplaatje voor de uitvoering van het plan bleek aan de hoge kant. De kinderraad is na goed overleg tot een versobering gekomen, waarbij het oorspronkelijke plan in grote lijnen toch behouden blijft.

De eerste concrete stappen…..

In het kader van vergroening heeft de gemeente Landgraaf in samenwerking met een tuinarchitect, het project “ik groen het” gelanceerd. Onze school  doet aan dit project mee. Binnenkort zetten we de eerste stappen en starten we met het vormgeven van de beplanting. Op zaterdag, 7 november, is  een “plantdag” gepland. Uiteraard zijn de kinderen van de kinderraad uitgenodigd om hieraan mee te doen. Daarmee worden de eerste concrete stappen van het Speelplaatsplan in gang gezet!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details