29-09-2014

AmbraSoft Thuisversie
Nieuwspagina...

28-09-2014

Herfstpadwandeling 2014
Nieuwspagina...

27-08-2014

Foto's eerste schooldag
Nieuwspagina...

24-06-2014

Gezonde Basisschool van de toekomst
Nieuwspagina...

     

     
     
     
     

     

          

          

          

     
arrow  AmbraSoft Thuisversie
arrow  Herfstpadwandeling 2014
arrow  Foto's eerste schooldag
arrow  Gezonde Basisschool van de toekomst
 
AmbraSoft Thuisversie   30-09-2014
​Wij gebruiken AmbraSoft op school. AmbraSoft, de meest uitgebreide taal- en rekensoftware, gaat voortaan gratis mee naar huis!

Uw kind kan vanaf nu ook na school met AmbraSoft aan de slag. Weet u de activeringscode niet meer? Stuur dan een mailtje naar frank.vaartjes@movare.nl en vermeld hierbij de naam en de groep van uw kind(eren).

Voor meer informatie, kijk op www.ambrasoft.nl.
 
Top

 
Herfstpadwandeling 2014   29-09-2014

Beste ouders/verzorgers,

​Op donderdag 9 oktober zullen de groepen 1 t/m 4 het herfstpad lopen. De groepen 1en 2 beginnen 's morgens en de groepen 3 en 4 beginnen tegen de middag. De exacte tijden hoort u zo spoedig mogelijk.

Het thema 'Halloween' staat centraal bij deze wandeling. De herfstpadwandeling vindt plaats in het Rimburger bos. Bij slecht weer volgt een alternatieve datum! Dit wordt op tijd bekend gemaakt.

Op deze dag blijven alle kinderen over: denk dus aan 2 keer eten en drinken!

We kunnen uw hulp goed gebruiken!!
Om deze dag te laten slagen hebben we natuurlijk ook uw hulp hard nodig. Dit in eerste instantie om uw kind om te toveren in een echt Halloweenfiguur. Wie of wat dit is, daar bent u vrij in. We zoeken ook ouders met een auto, die ons willen brengen, mee willen wandelen en de groep begeleiden. Als er genoeg ouders meelopen dan hoeft u niet alleen te lopen, u maakt dan deel uit van een groep!

Bij onvoldoende ouderhulp kan het herfstpad helaas niet doorgaan.

Dus geef u snel op en lever het onderstaande briefje in bij de leerkracht van uw kind.

Groetjes werkgroep herfstpad 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: -------------------------------------

Groep: -------------------------------------

Wil graag rijden en een groepje begeleiden. Ja / Nee

Graag omcirkelen wat van toepassing is.
 
Top

 
Foto's eerste schooldag   28-08-2014
​Maandag hebben we in de groepen 1 en 2 enkele foto's gemaakt van de eerste schooldag. Uiteraard willen we deze u niet onthouden.
 
U vindt ze hier
 
Top

 
Gezonde Basisschool van de toekomst   25-06-2014
​De Provincie Limburg steunt het plan voor de ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’ in de regio Parkstad. In de praktijk betekent dit dat vier basisscholen van onderwijsstichting MOVARE een proef starten met een totaal nieuw onderwijsconcept. Daarin is ruim aandacht voor sport, bewegen, culturele activiteiten, gezond eten en het psychisch welbevinden van de leerlingen. Uitgangspunt vormt het idee dat leerlingen die letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten, ook beter presteren: hun talenten worden zo optimaal ontwikkeld. De Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg gaan samen onderzoeken of dat inderdaad zo is. Ook economische gevolgen en juridische aspecten worden onderzocht.
 
In het schooljaar 2014-2015 gaan de vier pilotscholen elk een eigen dagprogramma ontwikkelen. Dagelijks een gezonde lunch en samen bewegen vormen daar standaard een onderdeel van. Het dagprogramma wordt afgestemd met de leerkrachten, ouders en leerlingen. In het schooljaar 2015-2016 gaat het dagprogramma op de 4 pilotscholen daadwerkelijk van start.
 
Onze school heeft aangegeven ook mee te willen draaien in de pilot. Het is hierbij de bedoeling dat in het komende schooljaar onderzocht gaat worden of bepaalde facetten van dit project realiseerbaar zijn op onze school. Natuurlijk vormt de mening van ouders hierin een heel belangrijk onderdeel! Volgend schooljaar worden er enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin ouders van onze school uitgebreid informatie ontvangen over de inhoud en doelstellingen. Veel belangrijker is dat ouders een grote inbreng hebben in het te nemen besluit! Uw steun en daarmee ook uw draagvlak zijn hierin van groot belang!
 
Top

 
top