04-11-2015

Nieuwsbrief november
Nieuwspagina...

04-11-2015

Ouderbijdrage
Nieuwspagina...

07-10-2015

Oktobernieuws
Nieuwspagina...

     

     
     
     
     

     

      

      

      

 
arrow  Nieuwsbrief november
arrow  Ouderbijdrage
arrow  Oktobernieuws
 
Nieuwsbrief november   05-11-2015
Graag brengen wij de volgende punten onder jullie aandacht.

• Donderdag 5 november.
Via het onderwijsteam heb ik vernomen dat sommige ouders gevraagd hebben of donderdag 5 november een studiedag is. Dit is niet het geval. 5 november is een gewone schooldag.

• Formulier actuele gegevens.
Veel ouders hebben het formulier actuele gegevens op school ingeleverd. Daarvoor onze dank. We zijn flink aan de slag om deze gegevens te verwerken. Het kan zijn dat de leerkracht sommige ouders vraagt om de ontbrekende gegevens nog in te vullen en aan een enkele ouder vraagt om het volledige formulier nog in te leveren. Hoe sneller de gegevens compleet zijn, hoe eerder we weer digitaal kunnen communiceren.

• Muziekonderwijs.
Momenteel verzorgen de leerkrachten zelf het muziekonderwijs in de groepen.
Binnenkort gaan we starten met een muziekprogramma geschikt voor de groepen 5. Dit programma heet: “klinkend perspectief” en wordt begeleid door een muziekconsulent. Aan het einde van dit schooljaar evalueren wij dit programma en besluiten we of de begeleiding door de muziekconsulent wordt uitgebreid naar andere groepen.

• Rapport/ oudergesprekken.
In week 47, de week van 16 t/m 20 november zijn onze oudergesprekken.
In week 46, de week vooraf, hangen in de centrale hal van de school intekenlijsten.
Wij verzoeken alle ouders om daar gebruik van te maken.

• Klusouders welkom.
Om een aantal ideeën te verwezenlijken, zowel in het schoolgebouw, als aan de buitenkant, vragen wij om wat extra handige handen.
Ouders die graag klussen, kunnen dit doorgeven aan de schooldirectie.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Namens het onderwijsteam.

Thea Penders.
 
Top

 
Ouderbijdrage   05-11-2015
Geachte ouders/verzorgers,

Verheugd hebben wij als Ouderraad geconstateerd dat in het schooljaar 2014/2015 voor 93,8% !! van de leerlingen de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. Concreet betekent dit dat er voor slechts 20 kinderen (vaak meerdere kinderen binnen één gezin) geen betaling heeft plaatsgevonden.

Ook dit jaar willen wij als Ouderraad weer allerhande leuke activiteiten organiseren die het schooljaar voor uw kind nog leuker maken. Hoewel de overheid een groot deel van de schoolkosten van het basisonderwijs voor haar rekening neemt, is de vergoeding niet toereikend.

De Ouderraad verricht vele ondersteunende activiteiten en betaalt mee aan allerlei activiteiten en schoolse zaken. Het betreft extra activiteiten die niet tot het normale basisschoolprogramma behoren, maar die het schoolklimaat bevorderen en de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Zonder uw bijdrage kunnen we de op de achterzijde opgenomen activiteiten niet bekostigen.

Weet dat uw bijdrage volledig ten goede aan de leerlingen komt! Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage, evenals afgelopen schooljaar, € 17,50 per leerling. Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

De uitgaven van de extra activiteiten in de onderbouw zijn lager dan in bovenbouw. Zo betaalt de ouderraad bijvoorbeeld ook ieder jaar een groot deel van de kosten van het schoolkamp in groep 8. Omdat wij willen voorkomen dat de bijdrage jaarlijks oploopt, vragen wij u gedurende de gehele schooltijd van uw kind een gemiddelde bijdrage.

Elektronische betaling van de ouderbijdrage kan als volgt:

Bedrag € 17,50 per kind
onder vermelding van de naam (namen) en klas (klassen) van uw kind(eren)

Rekeningnummer NL26 RABO 0324 5908 81
t.n.v. Stg. OBS De Speurneus

Betaling uiterlijk 30 november 2015

Uw bankafschrift geldt als betaalbewijs.

Betaling in termijnen/via Stichting Leergeld
In overleg met de penningmeester van de Ouderraad is het ook mogelijk de ouderbijdrage in delen te voldoen en in bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen. Maakt u voor deze tegemoetkoming gerust een afspraak met de directeur, Thea Penders (tel. 045 544 6043).

  Van de ouderbijdragen betaalt de ouderraad het volgende:

• afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering zodat alle leerlingen tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd zijn tegen de financiële gevolgen van een ongeluk;
• organisatie van en/of bijdragen aan veel bijzondere activiteiten zoals o.a.:
- Herfst- of lentewandeling – die afgesloten wordt met een lekker kopje soep - groepen 1 t/m 4;
- Sinterklaasfeest - de groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van Sinterklaas en de groepen 5 t/m 8 ontvangen € 5,= per kind voor een surprise. Uiteraard zorgen wij ook voor het nodige strooigoed;
- Zonnewendefeest – omstreeks Kerst wordt er voor alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een avondactiviteit georganiseerd;
- Carnaval - de groepen 1 t/m 3 vieren hun carnavalsfeest op school en de groepen 4 t/m 8 vieren een carnavalsrevue in een zaal in ons dorp. Uiteraard zorgen wij voor een drankje en een versnapering voor alle leerlingen;
- Eiertietsjen – rond Pasen wordt er op school een Eiertietsjen toernooi georganiseerd;
- Picknick – voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wordt een picknick georganiseerd;
- Sport- en spellendag voor alle leerlingen en deelname aan allerlei sportieve toernooien, een sportdag en/of een zwemuitje naar D’r Pool;
- Schoolkamp – de leerlingen van groep 8 gaan ter afsluiting van hun basis schooltijd op kamp. De ouderraad sponsort een deel van de kosten hiervan;
- Zomerfeest – ter afsluiting van het schooljaar wordt er een grootse happening voor het hele gezin georganiseerd met veel leuke activiteiten voor de leerlingen.
• sponsoring van projecten zoals o.a. de Kinderboekenweek, bezoek theater, aanschaf extra leesboeken, audioapparatuur, het versieren van de school, etc., etc.

We hopen hiermee voor u inzichtelijk te hebben gemaakt waar de ouderbijdragen aan besteed worden. Uiteraard kunt u de begroting voor het lopende schooljaar en een overzicht van de bestedingen van de vrijwillige ouderbijdragen van de afgelopen jaren inzien.

Komt u gerust langs tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. De vergaderingen zijn openbaar; op de schoolkalender staan de vergaderdata vermeld: u bent van harte welkom!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
namens Ouderraad O.B.S. de Speurneus

Claire Kluijfhout
penningmeester
ckluijfhout@gmail.com

Namens alle leerlingen: HARTELIJK DANK!
 
Top

 
Oktobernieuws   08-10-2015
Graag willen wij het (begin) oktobernieuws met jullie delen.

• 1 oktober: elkaar beter leren kennen tijdens ons school-uitje.
​De kinderen van groep 3 t/m 8 bezochten samen Toverland op donderdag, 1 oktober. We hebben dit schooluitstapje heel bewust aan het begin van het schooljaar gepland, zodat de kinderen in de nieuwe groepssamenstelling elkaar beter leren kennen. De bussen stonden om 7.45 uur al klaar om ons te brengen. Dat was vroeg, maar zeker de moeite waard om een lange en leuke dag tegemoet te gaan. In Toverland hebben we in groepjes heerlijk samengespeeld en om 19.00 uur kwamen we moe maar voldaan, weer op school aan.

 
• 5 oktober: de dag van de leerkracht.
Op 5 oktober ontvingen alle teamleden en stagiaires een presentje van de directie en een lekker stuk vlaai van het Bestuur als blijk van waardering. De kracht van de leerkracht is waar het om gaat op onze school. Leraren zijn de spil van het onderwijs. Ik wil dan ook graag mijn waardering tonen en bedank al onze leerkrachten voor hun inzet, enthousiasme en flexibiliteit …en….voor hun altijd weer frisse blik op het onderwijs!

​• 7 oktober: start kinderboekenweek, met als thema: “raar, maar waar”.
Tijdens de kinderboeken week is de centrale hal van onze school ingericht als laboratorium. Overal zijn boeken te vinden over wetenschap, natuur en techniek, die met het thema te maken hebben. Ook is er een overzichtstafel met de bekroonde kinderboeken 2015. Hieruit kiest elke groep een voorleesboek om in deze periode voor te lezen. In het midden van het proefjeslab, staat een tafel met rariteiten. Voorwerpen door leerkrachten meegenomen en waarvan de kinderen moeten raden wat het is. Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Antwoord op de vraag waarom iets zo is of hoe iets werkt kunnen zij aan den lijve ondervinden, maar óók door er boeken over te lezen. In deze 1,5 week zal dit vol op onze school op het programma van alle leerlingen staan.
 
 


Op woensdag, 7 oktober vond de opening plaats middels de dans “raar, maar waar”, van kinderen voor kinderen. De hele school deed mee!!!.

Dat was het startsein van onze kinderboekenweek. Nadat het openingslint doormidden was geknipt stond iedereen te popelen om te lezen, te ontdekken, te construeren en samen te leren over dit interessante thema. Het rariteiten museum in de centrale hal werd goed bezocht.
Ook het proefjescircuit was in trek voor midden en bovenbouw en bij de kleuters werd getoverd en geëxperimenteerd met kleur en raketten.

 


In alle groepen lag de nadruk op lezen en voorlezen en elke groep zorgde voor een zorgvuldig gekozen verwerking. De oudste kinderen van onze school kregen bezoek van Margot Senden, een kinderboek illustrator. Zij gaf een workshop tekenen en illustreren aan de kinderen van groep 8.

Daarnaast konden kinderen zich aanmelden voor een voorleeswedstijd. De schoolwinnaar zal onze school gaan vertegenwoordigen bij de Nationale Voorleeswedstrijd, later in het schooljaar.

Van maandag 19 oktober t/m woensdag 21 oktober konden alle ouders in het hoofdgebouw terecht voor een expositie van de werkjes, waaraan alle groepen hun bijdragen leverden Op donderdag en vrijdagmiddag presenteren de kinderen aan elkaar wat ze hebben geleerd tijdens deze kinderboekenweek.

Zo sluiten we nog net voor de herfstvakantie dit dankbare thema af…..maar….uiteraard kan het lezen en het voorlezen, zeker in de herfstvakantie, thuis worden voortgezet.

Een hele fijne herfstvakantie en graag weer tot 2 november allemaal !

Foto’s van onze expositie in het hoofdgebouw.

 

 
Top

 
top