JTV Zuid-limburg

Geachte ouders/verzorgers,

Langs deze weg willen wij jullie  laten weten dat JTV Zuid-Limburg aankomende dinsdag 19 oktober onze school zal bezoeken.

Zij zullen de periodieke mondcontroles uitvoeren bij de leerlingen die hiervoor zijn aangemeld.Mocht u alsnog willen aanmelden dan kan dit via de website: http://jtvzuidlimburg.nl/aanmelden/.